Percussió Corporal amb Santi Serratosa

Percussió Corporal Des del Mètode SSM, basant-nos en els recursos sonors i musicals, es pretén facilitar l'aparició de diferents processos sensorials, cognitius, emocionals i vinculants. Promou experiències creatives que enllacen els interessos de les persones amb les seves capacitats tant físiques com intel·lectuals. Aquest mètode s’acosta, mitjançant la percussió corporal, a mètodes pedagògics que donen […]